Рік виробництва авто

  • 2018
   Модифікації Renault Latitude 2018
   2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp
  • 2017
   Модифікації Renault Latitude 2017
   2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp
  • 2016
   Модифікації Renault Latitude 2016
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2015
   Модифікації Renault Latitude 2015
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2014
   Модифікації Renault Latitude 2014
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2013
   Модифікації Renault Latitude 2013
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2012
   Модифікації Renault Latitude 2012
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2011
   Модифікації Renault Latitude 2011
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp
  • 2010
   Модифікації Renault Latitude 2010
   1.5 dCi L70 109 hp 2.0 dCi L70 174 hp 2.0i L70 138 hp
   2.5i L70 174 hp 3.0 dCi L70 237 hp 3.5i L70 240 hp